arxalanmaq

f. Güvənmək, istinad etmək, bel bağlamaq. Geniş kütlələrin, bizə rəğbət bəsləyən və bizi hiss edən . . kütlələrin istiqbalına arxalana bilərik. M. S. O.. Bu böyük günlərə arxalanaraq; Göstər bu meydanda yeni bir hünər! S. V.. <Nəriman:> Bu yaxşıdır, – dedi, – yoldaşın yoldaşa arxalanmağı döyüşdə şərtdir! M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • arxalanma — «Arxalanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daldalammax — (Füzuli) arxalanmaq. – Adam adama daldalammasa, nə:lazım? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • kükünməx’ — (Çənbərək) 1. sığınmaq 2. arxalanmaq. – Yavər Usuvaja kükünüf dolanır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • küsəmməx’ — (Ağdərə, Şəmkir) arxalanmaq. – Yazığın kimi var, o da saηa küsənir (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qərrahlanmax — (Qarakilsə, Meğri) arxalanmaq. – Mən sənə qərrahlaneram (Meğri); – Sən kimə qərrahlanırsan? (Qarakilsə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • üjələmməx — (Cəbrayıl) arxalanmaq, güvənmək. – Kimə üjələnirsəη, vırram ölüsəη …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • arxa — is. 1. İnsanın, heyvanın dalı, kürəyi, beli. Arxasına yükləmək. Arxasını çevirmək. Arxası üstə yerə gəlmək. – Qız arxası üstə uzanıb kitab oxuyurdu. N. N.. Tutulanların ikisinin arxasında iri şələ vardı. Ə. Vəl.. Arxa çevirmək – dal çevirmək, üz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bel — 1. is. 1. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. İncə bel. Beli ağrımaq. Belinə qayış bağlamaq. Belə qədər suya girmək. – Bu süngünü onlar sağ tərəfdən bel qayışlarından asmışdılar. Ə. Ə.. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi. İ. Ə.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dal-dala — z. Dallarını dallarına çevirərək. Dal dala vermək – bir birinə arxalanmaq, bir birinə kömək etmək. Verdilər dal dala o heyvanlar; Qıldılar buynuzlarilə cövlanlar. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güvənmək — f. 1. Arxalanmaq, bel bağlamaq. Atasına güvənmək. – Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış. (Ata. sözü). Ellərə güvənib yazsa sənətkar; İlham xəzinəsi tükənməz olar. S. V.. 2. Lovğalanmaq, öyünmək, qürrələnmək, boş yerə fəxr etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.